Cách thêm trang mới trong Word nhanh nhất năm 2020

Thêm trang trong word như thế nào? Làm sao để thêm một trang mới trong word đơn giản và nhanh nhất? Hãy cùng Hegoli xem hướng dẫn sau:

2 cách thêm trang mới trong Word

Để chèn thêm trang trong Microsoft Office Word, chúng ta có 2 cách làm như sau:

Cách 1: Dùng tổ hợp phím Ctrl + Enter

Trước tiên, bạn đưa con trỏ chuột đến cuối trang

Sau đó bấm đồng thời tổ hợp phím Ctrl + Enter để thêm trang mới phía dưới trang có sẵn.

Bấm Ctrl + Enter
Bấm Ctrl + Enter

Cách 2: Dùng Tab để thêm trang mới

Nếu không muốn dùng tổ hợp phím Ctrl + Enter, bạn có thể:

  • Bước 1: Chọn vị trí muốn chèn trang mới
  • Bước 2: Nhấn vào tab menu trên Word
  • Bước 3: Chọn Insert ->  Blank Page
Thêm trang mới bằng Ctrl + Enter
Thêm trang mới bằng Ctrl + Enter

Cách sang trang mới trong Word

Trường hợp muốn tách nội dung có sẵn trên 1 trang thành 2 trang khác nhau, bạn có thể làm như sau:

  • Bước 1: Di chuyển chuột đến vị trí bạn muốn chèn thêm trang
  • Bước 2: Nhấn Ctrl + Enter để tách phần sau trỏ chuột sang trang mới
Cách sang trang mới trong Word
Cách sang trang mới trong Word

Cách xóa trang trắng vừa thêm mới

Nếu muốn xóa trang trắng đã tạo ở bước trên, bạn chỉ cần đưa chuột đến vị trí đầu của trang trắng và nhấn Ctrl + Delete là xong.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn thêm trang trong word chi tiết và vô cùng đơn giản. Bây giờ bạn hãy mở Word lên và thực hành ngay nhé!